HomeCIAO-initiatief

Het CIAO-initiatief

In CIAO wordt samengewerkt door vijf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheidszorg (AWPG). Elke AWPG is een samenwerkingsverband tussen de sectoren praktijk, onderzoek en lokaal beleid. In deze veelomvattende samenwerking wordt kennis en ervaring uitgewisseld. CIAO wordt gefinancieerd door ZonMW en de Nederlandse Hartstichting.

 

CIAO, JOGG en Gezonde Slagkracht

 

CIAO doet verrijkend en ondersteunend onderzoek naar de integrale aanpak van overgewicht op lokaal niveau, zoals bijvoorbeeld de JOGG aanpak. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Gemeenten, provincies en wijken kunnen zich aansluiten bij de JOGG aanpak. De JOGG gemeenten worden waar mogelijk betrokken bij de onderzoeken.

 

De Gezonde Slagkracht gemeenten zijn door ZonMW gefinancieerde programma's die zijn gestimuleerd om in deze programma's integraal te werken en de methodieken van EPODE te gebruiken. Waar mogelijk worden deze gemeenten betrokken in de CIAO onderzoeken. LOCAL 50 doet onderzoek naar de uitvoering en effecten van Gezonde Slagkracht. CIAO partners zijn betrokken bij LOCAL 50. Informatie en aanpak van de programma's wordt op elkaar afgestemd en gedeelt.

 

Ook inbreng van en samenhang met andere onderzoeksprogramma’s als Urban 40 en Move Your Neighbourhood zijn van groot belang.

 

CIAO in het veld Publieke Gezondheid

De vijf Academische Werkplaatsen hebben een intensieve samenwerking met relevante landelijke kennisinstituten: Kenniscentrum Overgewicht, NISB, NIGZ, het Voedingscentrum. Ook worden de doelgroepen actief betrokken bij het Consortium. Een adviserende en ondersteunende rol is weggelegd voor relevante instituten zoals het RIVM, NIGZ, VNG, GGD-NL, ACTIZ, het Voedingscentrum en het Convenant Gezond Gewicht.

 

 

Kinderen aan start hardloopwedstrijd Lekker Fit!