Partners

De partners van CIAO zijn vijf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Iedere Academische Werkplaats heeft weer lokale samenwerkingspartners. Gedurende de looptijd van CIAO zullen deze worden toegevoegd aan onderstaande, nog onvolledige, opsomming.

 

AWPG Zuid Limburg

 • Universiteit Maastricht
 • GGD Zuid Limburg

AWPG CEPHIR

 • Erasmus MC
 • GGD Rotterdam - Rijnmond
 • Gemeente Rotterdam

 

AWPG AMPHI

 • GGD Nijmegen
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Gemeente Nijmegen

 

AWPG Noordelijk Zuid Holland

 • TNO Kwaliteit van Leven
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • GGD Den Haag
 • Haagse HogeSchool

 

AWPG VU/OPOZ

 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Hogeschool Windesheim
 • GGD IJsselland
 • Gemeente Zwolle

 

Financiers CIAO

 • ZonMw
 • Nederlandse Hartstichting

 

Begeleidingscommissie

 • Jan Jansen, Gezondheidsinstituut NIGZ
 • Janneke Harting, AMC/UvA Sociale Geneeskunde
 • Daphne Ketelaars, JOGG
 • Helene Klerken, Ministerie van VWS
 • Valesca Kuling, ZonMw
 • Eva Kuipers, Nederlandse Hartstichting
 • Sandra van Dijk, Centrum Gezond Leven