HomeOnderzoekenMeten is weten

Meten is weten

resize Marije van Koperen

Evaluatie Integrale Aanpak

 

“Een onderzoek naar een wetenschappelijk en praktisch onderbouwd evaluatie raamwerk voor de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen”

 

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een integrale multi-factoriële aanpak van overgewicht bij kinderen het beste geëvalueerd kan worden. Welke evaluatiemethode sluit het beste aan bij de opzet van een integrale multi-factoriële aanpak? En hoe kan de evaluatie van deze aanpak in verschillende gemeenten meer generiek worden gemaakt? Welke meetinstrumenten kunnen gebruikt worden? Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is te komen tot een evaluatie raamwerk dat lokale programma managers ondersteunt in de opzet en uitvoering van een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van de integrale multi-factoriële aanpak van overgewicht bij kinderen.

 

Nederlandse gemeenten worstelen met de opzet en uitvoering van de evaluatie van de integrale multi-factoriële aanpak van overgewicht (zo blijkt uit de eerste fase van CIAO). Het uitdenken van een evaluatiemethode kost tijd en geld. Door de gemeenten een evaluatie raamwerk aan te bieden en hen te stimuleren dezelfde elementen te meten kunnen deze programma’s beter vergeleken worden. Dit draagt bij aan een beter begrip van de werkzame onderdelen van de integrale multi-factoriële aanpak van overgewicht bij kinderen.

 

 

Een goed opgezette evaluatie:

 

  • Kan de programma-uitvoering verbeteren
  • Levert informatie die aansluit bij de wensen van de betrokkenen
  • Stimuleert betrokkenen de uitkomsten te gebruiken en
  • Draagt hierdoor bij aan de duurzaamheid van het programma.

De uitrol van het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Nederland biedt een mogelijkheid om samen met de praktijk een evaluatie raamwerk op te zetten

 

Getracht wordt om door middel van literatuur onderzoek en interviews met experts en professionals een evaluatie raamwerk voor een integrale multi-factoriële aanpak op te zetten. Deze methodische aanpak wordt inhoudelijk gevoed door informatie verkregen uit interviews en vragenlijsten bij experts, professionals en lokale betrokkenen. Daarnaast wordt door middel van actie onderzoek in de JOGG gemeenten het evaluatie raamwerk getest en bijgesteld. Gelijktijdig wordt getracht de bevindingen van de andere CIAO onderzoeken te vatten in het raamwerk.

Voor inlichtingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marije van Koperen

 

Tel.: +31 20 598 37 18

Email: marije.van.koperen@vu.nl

 

View in English