HomeOnderzoekenHelpen bij opvoeden

Helpen bij opvoeden

resize Emilie Ruiter

Academische Werkplaats Nijmegen

 

“Het versterken van opvoedingsstijlen in bestaande interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen”

 

Gewoonten rondom gezond eten en bewegen leren we al jong aan. Het is dan ook erg belangrijk om bij overgewichtpreventie aandacht te hebben voor de rol van opvoeding en het betrekken van ouders. Uit literatuuronderzoek door Snoek et al. (2010) en interviews met professionals werkzaam in praktijk en beleid (Fransen et al., 2010) blijkt dat het betrekken van ouders als lastig wordt ervaren en er nog te weinig aandacht is voor opvoeding. Daarom richt dit onderzoek zich op:

 

  • In hoeverre de opvoeding een rol speelt in bestaande interventies ter preventie van overgewicht en welke aanpassingen/toevoegingen aan deze interventies zijn nodig om de rol van opvoeding binnen deze interventies te verbeteren?
  • Het uitvoeren van een proces en (pilot) effectevaluatie van deze aangepaste interventies.
  • Het ontwikkelen van een pedagogische boodschap, welke professionals die werken met ouders en/of kinderen kunnen gebruiken (huisartsen, welzijnswerkers, sportverenigingen, gemeente, JGZ, etc.)

 

Door één boodschap te communiceren kunnen we de aanpak van overgewicht versterken: dat wat kinderen op school leren moet ondersteund worden door wat ze ook te horen krijgen op buitenschoolse opvang, op de sportclub, van hun huisarts of schoolarts, etc. Op die manier kunnen we een omgeving of klimaat voor kinderen creëren waarin ze optimaal ondersteund worden in het aanleren van gezonde (eet- en beweeg) gewoonten.

Met behulp van verschillende onderzoeksmethodieken zoals literatuuronderzoek, interviews en vragenlijstonderzoek wordt getracht bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden. De beoogde resultaten en producten van dit onderzoek zijn:

 

  • Een literatuurstudie over de rol (en effectiviteit) van opvoeding binnen bestaande interventies.
  • Beschrijvingen van en aanpassingen aan bestaande interventies.
  • (Wetenschappelijke) publicaties en presentaties over de uitkomsten van de proces- en effectevaluatie van de (aangepaste) interventies.
  • Een beschrijving van de pedagogische boodschap, inclusief een beschrijving van hoe deze boodschap gebruikt kan worden en geïntegreerd in een lokale integrale aanpak van overgewicht.
  • Diverse (wetenschappelijke) publicaties en presentaties over de procesevaluatie rondom deze pedagogische boodschap en de effecten van het hanteren van één consistente boodschap op de samenhang binnen een integrale aanpak van overgewicht.

 

Voor inlichtingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:

Emilie Ruiter

 

Tel.: +31-6-22204375

Email: e.ruiter@elg.umcn.nl

 

View in English

 

 

 

Meisje Erasmus MC