HomeOnderzoekenNiet praten maar doen

Niet praten, maar doen

Rianne van der Kleij

Academische Werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland


“Onderzoek naar adoptie en implementatieprocessen in de integrale aanpak van de promotie van gezond gewicht bij kinderen”

 

Dit deelonderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland en richt zich op het proces van planning en implementatie van een integrale aanpak ter preventie van overgewicht bij kinderen in de betrokken CIAO regio’s.


Uit de praktijk komt immers de ervaring naar voren dat waardevolle interventies niet als van zelf worden gebruikt door intermediaire gebruikersgroepen. Om het invoeringsproces voor de integrale aanpak overgewicht gericht te kunnen sturen is systematisch inzicht nodig in de faal- en succesfactoren bij de invoering. Deze factoren vormen aangrijpingspunten voor het ontwerp van een strategie die de kans op een succesvolle invoering doet vergroten.

 

De onderzoeksvragen bij dit onderzoek luiden:

 

  • Wat zijn de karakteristieken van de inhoud, de planning en de aansturing van de integrale aanpakken die in de CIAO-regio’s ingevoerd worden?
  • In hoeverre zijn de geplande invoeringsstrategieën geëffectueerd en in welke mate heeft dat geleid tot implementatie bij de beoogde intermediaire gebruikersgroepen?
  • Welke factoren verklaren mogelijke discrepanties tussen de invoering van de integrale aanpak zoals gepland en de invoering zoals in de praktijk gerealiseerd?


Het onderzoek richt zich op twee niveaus die belangrijk zijn bij de invoering van de integrale aanpak in de betrokken CIAO-regio’s:

 

  • Het lokale projectteam dat de planning en coördinatie van de invoering van de integrale aanpak in die regio verzorgt
  • De intermediaire professionals die in de betrokken sectoren verantwoordelijk zijn voor de blootstelling van de jongeren en hun ouders aan de preventieve interventies uit de integrale aanpak.


Belangrijkste bronnen voor dataverzameling zijn: (a) de planningsdocumenten die door de lokale projectteams zijn gemaakt, (b) jaarlijkse interviews met leden van het projectteam over de achtergronden van eventuele afwijkingen en bijstellingen van de oorspronkelijke plannen en (c) interviews met de intermediaire professionals over de invoering van de preventieve interventies uit de integrale aanpak.

 

Voor inlichtingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Rianne van der Kleij.

 

Telefoonnummer: 071 526 8406

Mailadres: m.j.j.van_der_kleij@lumc.nl

 

View in English