HomeOnderzoekenReclamebureau Voor Gezond Gewicht

Een Reclamebureau Voor Gezond Gewicht

Vivian van de Gaar

AWPG CEPHIR

 

“De invloed van sociale marketing strategieën op het bereik en effect van buurtgerichte interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen in achterstand wijken.”

 

Net als elders in de wereld komt overgewicht en obesitas bij de jeugd in Nederland de laatste jaren steeds meer voor. Om dit probleem aan te pakken, richt men zich momenteel op de ontwikkeling van actieprogramma’s, waarbij de focus ligt op een geïntegreerde buurtaanpak met behulp van zogeheten ‘sociale marketing strategieën’. Deze strategieën zijn toegepast binnen het succesvolle Franse EPODE project (Ensemble, Prévenons l'Obesité Des Enfants).

 

Sociale marketing strategieën bereiken vrijwillige gedragsverandering door de behoeftes en wensen van de doelgroep als uitgangspunt te nemen en vanuit die inzichten het gewenste gedrag met behulp van een integrale aanpak te promoten. Hoewel het EPODE project succesvol was, ontbreekt het vooralsnog aan eenduidige evaluaties betreffende de effectiviteit van deze lokale geïntegreerde strategieën op basis van sociale marketing.

 

Het onderzoek tracht meer inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de sociale marketing strategieën door de toepassing hiervan in verschillende case-studies te monitoren en op basis van deze vindingen indicatoren te benoemen waarmee de sociale marketing aanpak geëvalueerd kan worden. Tot de cases behoren het ‘Lekker Fit! Gezinsaanpak’ in Rotterdam en de “Integrale aanpak overgewicht in Noordwest” in Utrecht project. Met behulp van de resultaten van deze onderzoeken, kunnen praktische instrumenten en formaten voortkomen die verder geïmplementeerd kunnen worden in andere regio’s en voor een landelijke integrale aanpak voor gezond gewicht bij kinderen zorgen.

 

Voor inlichtingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:

Vivian van de Gaar

 

Tel.: +31-10-7043422

Email: v.vandegaar@erasmusmc.nl

 

View in English

Cephir