HomeOnderzoekenVan Fictie naar Actie!

Van fictie naar actie

resize Anna Marie Hendriks

AWPG CAPHRI
'Hoe ontstaat politiek-bestuurlijk draagvlak en integraal beleid om overgewicht bij jongeren aan te pakken?'
 

Wat motiveert politici en bestuurders om rekening te houden met overgewicht in hun beleid? Is intersectorale samenwerking noodzakelijk voor de totstandkoming van integraal gezondheidsbeleid?

 

In dit onderzoek wordt onderzocht óf en waaróm beleidsmakers, ook die niet afkomstig zijn van gezondheidssectoren, rekening houden met de preventie van overgewicht bij jongeren. Ook zal worden bekeken hoe deze ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van 'gezond beleid' op het gebied van de preventie van overgewicht bij jongeren. Gezond beleid bestaat uit de formulering en implementatie van beleidsmaatregelen die jongeren het makkelijker maken veel te bewegen en gezond te eten.

 

Dat er aandacht is voor de preventie van overgewicht bij jongeren op politiek en bestuurlijk niveau is erg belangrijk. Nederlandse kinderen hebben namelijk een hoog risico op het ontwikkelen van overgewicht. Overgewicht ontstaat niet alleen door het kind zelf, maar ook door de omgeving. Beleid moet daarom óók gericht zijn op ‘externe’ factoren waar kinderen aan blootgesteld worden. Deze externe factoren worden deels ook bepaald door sectoren die op het eerste gezicht weinig met overgewicht te maken hebben. Het aanleggen van speelveldjes of veilige fietspaden valt bijvoorbeeld onder de sector Ruimtelijke Ordening, maar heeft wel invloed op de hoeveelheid beweging die kinderen krijgen.

 

Dat een aanpak vanuit verschillende sectoren effectief is blijkt uit het Franse voorbeeld ‘EPODE’. Verschillende sectoren binnen gemeenten werkten samen aan de totstandkoming van integraal gezondheidsbeleid. Dit leidde tot minder overgewicht bij jongeren in gemeenten waar dit beleid wel was vormgegeven in vergelijking met gemeenten waar dit niet het geval was.

 

 

Getracht wordt om een goed beeld te krijgen van wat politici en bestuurders nu écht motiveert zich in te zetten voor integraal gezondheidsbeleid om overgewicht bij jongeren te voorkomen.

 

Voor inlichtingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Anna-Marie Hendriks

 

Tel.: +31 43 388 22 25

 

Email address: anna-marie.hendriks@maastrichtuniversity.nl

 

View in English

 

Publicaties

JOGG gemeenten
Infographic JOGG