HomePublicaties & Producten

Publicaties en Congressen

CIAO publicaties

Eindrapportage CIAO fase 1

Van eind 2009 tot 1 juni 2010 heeft CIAO een inventarisatie gemaakt van reeds bestaande en potentieel relvante interventies voor de jeugd ter preventie van overgewicht en obesitas.

 

Ook is gekeken naar voorwaarden voor een succesvolle implementatie van interventies, én naar succesvolle elementen en hiaten in kennis en vaardigheden van de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen.

 

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn te lezen in CIAO Eindrapportage Fase 1.

Oratie Hein Raat

 

Hieronder is de presentatie van de inaugurele rede, bijzondere Leerstoel Jeugdgezondheidszorg van Prof. dr. Hein Raat, MBA, arts voor maatschappij en gezondheid van 19 oktober 2012 te bekijken.

CIAO dag Zwolle 13 september 2012

 

De presentaties van de CIAO dag in Zwolle zijn hieronder te vinden.

Presentaties CIAO symposium 14 juni 2012 Utrecht

De presentaties van dit CIAO symposium zijn hieronder te vinden.

Congressen

 

De congressen die zijn bezocht door de promovendi van CIAO en andere betrokkenen zullen hieronder geplaatst worden. Ook de congresagenda van 2012-2013 zijn hieronder te vinden.